המושגים זרם ומתח
תלמידים אינם מבחינים בכך שהפרש פוטנציאלים יכול להתקיים בין שתי נקודות מנותקות של מעגל חשמלי, ובפרט: אם אין זרם – אין מתח