משמעות נקודת הייחוס לפוטנציאל
תלמידים אינם מבינים את משמעות נקודת הייחוס ונוטים להתעלם מהשרירותיות של קביעת נקודת האפס

קשיים נוספים