לקט מבחני בגרות 5 יח"ל
11/11/2007
הגדל

עורך: עדי רוזן.

מהדורה חדשה של ספר בחינות בגרות, בהוצאת המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע.
הספר כולל את 20 בחינות הבגרות שהתקיימו בשנים תשמ"ח – תשס"ז (1988– 2007) מלוות בפתרונות מלאים.

הספר כולל 8 שאלוני חקר מהשנים 2000-2007 כולל פתרונות מלאים. שאלונים אלה יכולים לשרת גם את הנבחנים במעבדת חקר.

הספר כולל גם:

  • תכנית הלימודים החדשה.
  • מיון השאלות לנושאים, על-פי נושאי תכנית הלימודים החדשה.
  • דפי הנוסחאות החדשים

מפיץ: תרבות לעם, 03-5622727

  מהדורה קודמת
  קובץ תיקונים למהדורת 2007, עודכן: 15/01/2009

ספרים נוספים