הדגמות וניסויים

 

רעיונות להדגמות

הפקולטה לפיזיקה באוניברסיטת תל-אביב

התנגשות דיסקיות - ניתוח סרטון וידאו

מתוך הספר: "מכניקה ניוטונית פעילויות" מאת עדי רוזן

"התנגשות פלסטית" – מדידה באמצעות רשם זמן

ניסויי מעבדה מצולמים

שימור תנע בהתנגשות בין 2 גופים - הדמיה אינטראקטיבית

התנגשות פלסטית (הדמיה)

הדמיה המציגה התנגשות פלסטית כולל משוואות לחישוב הקשר בין מהירות הגופים לפני ואחרי האינטראקציה בעזרת חוק שימור התנע
תנע

תנע

התנגשויות ושימור תנע