שינוי תנע

תורגם ע"י הניה ווילף, המחלקה להוראת המדעים, תיכון כצנלסון.

דף עבודה המלווה בהדמיה.

תאור הפעילות

כדור ועציץ, בעלי מסות שוות, נופלים מאותו גובה ופוגעים בשולחן. על מנת להתחיל את האנימציה לחץ על Start (צבוע בכחול), ובכל פעם שתרצה לחזור על האנימציה, לחץ  reset ואז לחץ play. המיקום בכל נקודה (אותו ניתן לראות באמצעות לחיצה על עכבר שמאל כשהסמן על הנקודה) נתון במטרים והזמן בשניות.


מיקרא

 המשך לאחר עצירה

play

 עצור

pause

 צעד אחד קדימה

<

צעד אחד אחורה

step>>

החזר מצב לראשיתו

 reset

 מחק הכל

 clear

 זמן

 time

 

 

 

אפיון הפעילות

בהיבט הסילבוס
מכניקה, קימטיקה:
  1.6 תאור תנועה
        - תנועה בתאוצה קבועה, נפילה חופשית
  1.4 תנועה יחסית
        - יחסיות התנועה

מכניקה, התנע ושימורו:
  3.1 מתקף, תנע והקשר ביניהם
      - המתקף הכולל הפועל על גוף כשינוי התנע של הגוף.
      - הכוח כקצב שינוי התנע.
  3.2 יישומים של חוק שימור התנע
     - התנגשויות.

מכניקה: אנרגיה מכנית ושימורה
  4.3 שימור האנרגיה המכנית

בהיבט דידקטי
1. הדגשת האופי הווקטורי של התנע ושל המתקף
2. הבחנה בין התנגשות פלאסטית והתנגשות שאיננה פלאסטית

הערות והמלצות דידקטיות

1. הפעילות מתאימה כעבודת בית לתרגול הקשר בין מתקף של כוח הפועל על גוף לבין השינוי בתנע של הגוף.
2. מומלץ לבקש מן התלמידים להביא דוגמאות נוספות המדגישות את האופי הווקטורי של המתקף ושל התנע.
3. מומלץ לבקש מן התלמידים לערוך השוואה של המשותף והשונה בין אירוע שבו הכדור מתנגש בשולחן לבין אירוע שבו העציץ פוגע בשולחן ולהסביר את ההבדל במתקף הפועל על כל אחד מן הגופים לאור ההשוואה.
4. מומלץ לבקש מן התלמידים לערוך השוואה של המשותף והשונה בין אירוע שבו העציץ מתנגש בשולחן לבין אירוע שבו העציץ מתנגש במזרון ולהסביר את ההבדל בגודל הכוח הממוצע הפועל על העציץ בשני האירועים, לאור ההשוואה.

הערות והמלצות טכניות

כדי להריץ יישומיי Java צריך להתקין על המחשב תוכנת Java. להורדה לחץ כאן:  

  קובץ הפעילות
  לנוחותכם דף זה גם כקובץ word הכולל את דף העבודה