מלמדים תנע

תנע,גודל פיזיקלי שאצל ניוטון נקרה "כמות תנועה " הוא נושא שלא פשוט ללמד ולא קל ללמוד.

בדפים אלה תמצאו מגוון גדול של חומרי למידה  סביב תנע קווי ושימורו.

אתם מוזמנים להעשיר את האוסף, לטובת כולנו. 

מבט כללי

הבנת המושג

מולטימדיה