הוראה מבוססת אבחון (שאלות דיאגנוסטיות)לא נמצא מידע בנושא.