פרקים 1.1-1.3

 

 

 

 

נושא

פירוט

חומרי למידה

                                              

 

1.1

מושגים קינמטיים בסיסיים בתנועה לאורך קו ישר

 

מושגי היסוד "אורך" ו"זמן": מדידתם ויחידותיהם,

 

 

מהו זמן?

 

מהו מקום?

מערכת היחידות התקנית SI.

http://tinyurl.com/ycsnpwcb

 

                http://tinyurl.com/yaxtjabw

 

המושגים:

"ציר מקום", "מערכת ייחוס", "מקום יחסי",

 

https://www.geogebra.org/m/NTsP7b67

 

 

המושגים:

"מרחק",  "העתק", "דרך"

 

      https://www.geogebra.org/m/Ssm7r5f7

 

http://www.cabrillo.edu/~jmccullough/Applets/Flash/Mechanics/DisplaceDistance.swf

 

http://tinyurl.com/ycxmomkb

 

1.2

תיאור תנועה - מקום כפונקציה של הזמן

-  תיאור מקומו של גוף כפונקציה של הזמן על-ידי ההצגות: טבלה, גרף, ביטוי מתמטי.

- יתרונות וחסרונות של ההצגות השונות.

- תרשים תנועה ("תרשים עקבות").

https://www.geogebra.org/m/SDcn4JkC

 

http://www.physicsclassroom.com/Physics-Tutorial/1-D-Kinematics

 

http://tinyurl.com/myfnxgt

 

1.3

תנועה קצובה לאורך קו ישר

 

תנועה קצובה; המהירות בתנועה קצובה.

תיאור המקום כפונקציה של הזמן (ובקיצור: פונקציית מקום-זמן) על-ידי ביטוי אלגברי ועל-ידי גרף.

המהירות כשיפוע הגרף.

תנועה קצובה למקוטעין.

-   מהירות ממוצעת.

https://www.geogebra.org/m/QbBVZu8R

 

https://www.geogebra.org/m/GIOtOMtR

 

https://www.geogebra.org/m/uWRWzK2j

 

https://www.geogebra.org/m/ttYkgBjA

http://tinyurl.com/ycvy6k8y

 

http://tinyurl.com/ydf89jfx

 

http://tinyurl.com/y795eeo6

http://tinyurl.com/ydf89jfx

 

https://www.geogebra.org/m/wFH9ueP3

 

https://www.geogebra.org/m/hUyFZRSG

 

https://www.geogebra.org/m/ttYkgBjA

 

 

 

 

 

 

 

https://www.geogebra.org/m/qneQrTQS

 

https://www.geogebra.org/m/v9z8BKrm

 

https://www.geogebra.org/m/PgzQcgRk

 

 

http://www.physicsclassroom.com/reviews/1Dkin

 

http://www.sparknotes.com/physics/kinematics/1dmotion/

 

 

 

 

 

 

  קישורים ממוינים