מעבדה

חומרים מהרשת

לא הכל מתאים לתוכנית הלימודים.

מיומנויות במעבדה

דו"ח מעבדה, שרטוט גרפים, חשבון שגיאות.

ניסוים ממוחשבים

תדריכים לניסויים ממוחשבים במכניקה אלקטרומגנטיות, אור וגלים.

ניסויים מצולמים

הניסויים מתאימים לתוכנית הלימודים ברמה 3י"ל

ניסויים בקרינה וחומר

אופטיקה גאומטרית, גלים, פיזיקה מודרנית.

ניסויים באלקטרומגנטיות

ניסויי מעבדה, הדגמות, פעילויות פל"א.

ניסויים במכניקה

ניסויי מעבדה, הדגמות, פעילויות פל"א.