מכינה של אונ' באר שבע - קובץ שאלות

קובץ שאלות לחזרה ותרגול של המכינה הקדם אקדמית באונ' באר שבע משנת 2004.

תשומת לבכם לשאלות בנושאים שאינם בתכנית הלימודים  הנוכחית

  שאלות חזרה - מכינה אונ' באר שבע 2004