נפילה חופשית 1

נפילה חופשית 1

תיאור ההדמיה:

ויזואליזציה של נפילה חופשית בסביבה רגילה ובריק.
אפשר להשתמש בה לשיעור POE.


קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - קינמטיקה


דף עבודה:
אין


שמירה:
אין אפשרות לשמור


כתובת ההדמיה:

http://www.lerepairedessciences.fr/terminale_S/
Comprendre/chap6/tube_newton.swf