האפקט הפוטואלקטרי 1

האפקט הפוטואלקטרי 1

תיאור ההדמיה:

הדמיה של האפקט הפוטואלקטרי, עם התייחסות עקרונית (ללא חישובים) לאורך הגל ולעוצמת ההארה.


קישור לתוכנית הלימודים:

קרינה וחומר - המבנה הדואלי של האור


דף עבודה:
אין


שמירה:
אין אפשרות לשמור


כתובת ההדמיה:

http://www.lerepairedessciences.fr/terminale_S/
Comprendre/chap15/simul_effet-photoelectrique.swf