ספקטרום

ספקטרום

תיאור ההדמיה:

הדמיה של ספקטרום בליעה  וספקטרום פליטה של כל היסודות.
ניתן להשוות בין שני סוגי הספקטרום.


קישור לתוכנית הלימודים:
קרינה וחומר - מבנה האטום

 

דף עבודה:
אין

 


שמירה:
אין אפשרות לשמור

 


כתובת ההדמיה:

http://www.ostralo.net/3_animations/swf/spectres_abs_em.swf