התאבכות

התאבכות

תיאור ההדמיה:

הדמיה שמציגה את התאבכות האור.


קישור לתוכנית הלימודים:

קרינה וחומר - גלים מכניים ואלקטרומגנטיים


דף עבודה:
אין


שמירה:
אין אפשרות לשמור


כתובת ההדמיה:

http://www.ostralo.net/3_animations/swf/InterferenceLaser.swf