ניסוי יאנג 1

ניסוי יאנג 1

תיאור ההדמיה:

הדמיה של ניסוי יאנג, מלווה בשאלות הבנה.


קישור לתוכנית הלימודים:

קרינה וחומר - גלים מכניים ואלקטרומגנטיים


דף עבודה:
שאלות בגוף ההדמיה (באנגלית)


שמירה:
אין אפשרות לשמור


כתובת ההדמיה:
http://www.cengage.com/chemistry/book_content/0495012017_skoog/
student_website/as2/double_slit_diffraction.swf