התמדה

התמדה

תיאור ההדמיה:

ההדמיה ממחישה את הקשר שקול כוחות-מהירות.

מומלץ לערוך דיון על הגרפים המתקבלים


קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - דינמיקה


דף עבודה:
אין


שמירה:
אין אפשרות לשמור


כתובת ההדמיה:

http://www.lerepairedessciences.fr/terminale_S/
Comprendre/chap5/principe_inertie-prpuls.swf