תנועה מעגלית 3

תנועה מעגלית 3

תיאור ההדמיה:

אנימציה ממחישה את המאפיינים של תנועה מעגלית קצובה, במבט לא שיגרתי.


קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - דינמיקה


דף עבודה:

אין


שמירה:
אין אפשרות לשמור

 


כתובת ההדמיה:

http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/
ClassMechanics/RTZCoordSystem/RTZCoordSystem.swf