מטוטלת 1

מטוטלת 1

תיאור ההדמיה:

סימולציה מאפשרת חקר של תנועת מטוטלת, בהיבטיה הקינמטיים השונים .

אפשר להשתמש בה גם בפעילות POE.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - תנועה הרמונית פשוטה


דף עבודה:

אין


שמירה:
אין אפשרות לשמור

 

כתובת ההדמיה:

https://elearning.cmu.ac.th/free_online/web_unesco/contents/
science/Physics/pendulum/pendulum.swf