כפל וקטורי

כפל וקטורי

תיאור ההדמיה:

סימולציה ממחישה את הכפל הווקטורי באופן ויזואלי ברור. אפשר לשנות את הזווית בין שני הווקטורים.


קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - דינמיקה


דף עבודה:

אין


שמירה:
אין אפשרות לשמור

 


כתובת ההדמיה:

http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/
Flash/Vectors/CrossProduct/CrossProduct.swf