תנועה מעגלית 1

תנועה מעגלית 1

תיאור ההדמיה:

ההדמיה מאפשרת להסביר את התנועה החוצה של אנשים הנמצאים במכונית מסתובבת. אפשר להקרין את ההדמיה צעד אחר צעד ולהוסיף קווי עזר.
מומלץ להשתמש בהדמיה לדיון כיתתי.


קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - דינמיקה


דף עבודה:

אין 


שמירה:
כתובת להורדה

http://www.mrwaynesclass.com/teacher/circular/Cars%20and%20Cornering08D.zip


כתובת ההדמיה:

http://www.mrwaynesclass.com/teacher/circular/CarAndCurve.htm


הערות למורה

באנגלית
http://www.mrwaynesclass.com/teacher/circular/CarAndCurveTnotes.html