מנוע חשמלי

מנוע חשמלי

תיאור ההדמיה:

מנוע חשמלי כיישום של כוח לורנץ.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

אלקטרומגנטיות – השדה המגנטי

 

דף עבודה:

לא

 

שמירה:

אפשר להוריד

 

כתובת ההדמיה:

http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/electricity_electromagnetism_interactive/
laplace_lorentz_force_electric_motor_principle_brushes_split_ring.htm