מטוטלת בליסטית

מטוטלת בליסטית

תיאור ההדמיה:

יישום של שימור תנע במטוטלת בליסטית. אפשר לשנות את כל המאפיינים.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה – תנע ושימורו

 

דף עבודה:

כן, באנגלית

 

שמירה:

אפשר להוריד

 

כתובת ההדמיה:

http://online.scuola.zanichelli.it/fisica-files/simulazioni/sim13/sim13.html