קצר חשמלי

קצר חשמלי

תיאור ההדמיה:

פעילות וירטואלית בנושא הקצר (נושא קשה להבנה )

 

קישור לתוכנית הלימודים:

חשמל - מעגלים חשמליים

 

דף עבודה:

לא

 

שמירה:

אפשר להוריד

 

כתובת ההדמיה:

  http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/electricity_electromagnetism_interactive/short_circuit_an_activity.htm