כוח הכבידה

כוח הכבידה

תיאור ההדמיה:

המחשה של תנועת לווינים ושל חוק השני של קפלר.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - כבידה

 

דף עבודה:

כן, באנגלית

 

שמירה:

אפשר להוריד

 

כתובת ההדמיה:

http://online.scuola.zanichelli.it/fisica-files/simulazioni/sim05/sim05.html