קווי שדה ומשטחים שווי פוטנציאל

קווי שדה ומשטחים שווי פוטנציאל

תיאור ההדמיה:

ההדמיה ממחישה באופן ברור את הקשר בין קווי השדה למשטחים שווי פוטנציאל שנוצרים סביב מטען נקודתי.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

אלקטרומגנטיות – שדה מגנטי ומקוריו

 

דף עבודה:

כן, באנגלית

 

שמירה:

אפשר להוריד

 

כתובת ההדמיה:

http://online.scuola.zanichelli.it/fisica-files/simulazioni/fig24_03b/fig24_03b.html