השדה המגנטי של סילונית

השדה  המגנטי של סילונית

תיאור ההדמיה:

פעילות מעבדה וירטואלית, לחקירת שדה מגנטי של סילונית.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

אלקטרומגנטיות – שדה מגנטי ומקוריו

 

דף עבודה:

לא

 

שמירה:

אפשר להוריד

 

כתובת ההדמיה:

http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/electricity_electromagnetism
_interactive/solenoid_magnetic_field_parameters_current_number_turns.htm