תאוצה, כוח, אנרגיה קינטית

תאוצה, כוח, אנרגיה קינטית

 

 

תיאור ההדמיה:

הקשר בין הפרמטרים השונים שמאפיינים תנועה בקוו ישר.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - אנרגיה

 

דף עבודה:

כן, באנגלית

 

שמירה:

אפשר להוריד

 

כתובת ההדמיה:

http://online.scuola.zanichelli.it/fisica-files/simulazioni/sim07/sim07.html