שנאי

שנאי

תיאור ההדמיה:

הדמיה פשוטה, שממחישה את עיקרון פעולת השנאי.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

אלקטרומגנטיות – השראה א"מ

 

דף עבודה:

לא

 

שמירה:

אפשר להוריד

 

כתובת ההדמיה:

http://vcephysics.com/flash/swf/transformer.swf