חוקי קירהוף

חוקי קירהוף

 

תיאור ההדמיה:

הסברים ודוגמאות חישוב במעגלים מורכבים

 

קישור לתוכנית הלימודים:

אלקטרומגנטיות – חוקי קירהוף

 

דף עבודה:

כן, באנגלית

 

שמירה:

אפשר להוריד

 

כתובת ההדמיה:

http://vcephysics.com/flash/swf/kirchhoff.swf