זריקה משופעת

זריקה משופעת

 

 

תיאור ההדמיה:

ניתוח תנועה של תנועת חבילה הנופלת ממטוס.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - דינמיקה

 

דף עבודה:

כן, באנגלית

 

שמירה:

אפשר להוריד

 

כתובת ההדמיה:

http://online.scuola.zanichelli.it/fisica-files/simulazioni/fig04_15/fig04_15.html