תנועה שוות תאוצה

תנועה שוות תאוצה

תיאור ההדמיה:

תיאור תנועה בעזרת שרטוט וגרפים

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה -קינמטיקה

 

דף עבודה:

כן, באנגלית

 

שמירה:

אפשר להוריד

 

כתובת ההדמיה:

http://online.scuola.zanichelli.it/fisica-files/simulazioni/sim01/sim01.html