חוק לורנץ

חוק לורנץ

 

 

תיאור ההדמיה:

המחשה ויישומים של הקשר בין שדה מגנטי , זרם חשמלי וכוח. ויזואליזציה ברורה מאוד

 

 

קישור לתוכנית הלימודים:

אלקטרומגנטיות - שדה מגנטי

 

 

שמירה:

אפשר לשמור

 

 

כתובת ההדמיה:

http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/electricity_electromagnetism_interactive/lorentz_force_rail_gun_three_fingers_right_hand_rule.swf