התקדמות גל בחבל

התקדמות גל בחבל

 

תיאור ההדמיה:

בעזרת ההדמיה ניתן להסביר את המחזוריות בזמן ובמקום

 

 

קישור לתוכנית הלימודים:

השדה המגנטי

 

 

שמירה:

אפשר לשמור

 

 

כתובת ההדמיה:

http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/mechanics_forces_gravitation_energy_interactive/progressive_transverse_periodic_wave_rope_period_length.swf