זריקה משופעת

זריקה משופעת

 

 

תיאור ההדמיה:

בעזרת ההדמיה ניתן לחקור את הפרמטרים המשפיעים על המסלול ואת אופן השפעתם.

 

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - דינמיקה

 

 

שמירה:

אפשר לשמור

 

 

כתובת ההדמיה:

http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/mechanics_forces_gravitation_energy_interactive/trajectory_launched_projectile.swf