התקדמות האור

התקדמות האור

 

תיאור ההדמיה:

המחשה של תנאי ראיה. ההדמיה יכולה לשמש כפתיח לנושא הראיה או להדגמה לשיטת POE

 

 

קישור לתוכנית הלימודים:

קרינה וחומר - תופעות היסודיות של האור

 

 

שמירה:

אפשר לשמור

 

 

כתובת ההדמיה:

http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/optics_interactive/propagation_of_light_scattering.swf