כוחות חיצוניים ופנימיים

כוחות חיצוניים ופנימיים

 

תיאור ההדמיה:

המחשה של פעולת כוחות בתוך מערכת ומחוצה לה.

 

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - דינמיקה

 

 

כתובת ההדמיה:

https://sites.google.com/site/physicsflash/home/intext

 

 

שמירה:

אפשר לשמור -

https://sites.google.com/site/physicsflash/intext.swf?attredirects=0