מקום, מהירות, תאוצה

מקום, מהירות, תאוצה

 

תיאור ההדמיה:

המחשת הקשר בין המושגים המתארים תנועה בקוו ישר. סימולציה עשירה, בעזרתה אפשר להסביר את ההבדל בין מקום למסלול, את הקשר בין ייצוגים השונים ועוד.

 

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - קינמטיקה

 

 

כתובת ההדמיה:

http://interactagram.com/physics/kinamatics/positionVelocityAcceleration/functionCurves/index.php

 

שמירה:

אפשר לשמור -

http://interactagram.com/physics/kinamatics/positionVelocityAcceleration/functionCurves/velocityAcceleration.swf