נפילה חופשית

נפילה חופשית

תיאור ההדמיה: 

ניתוח נפילה חופשית ממגדל פיזה. אפשר להריץ צעד אחר צעד

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - קינמטיקה

 

שמירה:

אפשר לשמור

 

כתובת ההדמיה:

http://www3.nd.edu/~ysun/Yang/PhysicsAnimation/collection/freefallP.swf