ספקטרום

ספקטרום

תיאור ההדמיה:

קבלת ספקטרום פליטה וספקטרום בליעה וניתוח שלהם.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

קרינה וחומר – גלים מכניים ואלקטרומגנטיים

 

שמירה:

אפשר להוריד 

 

 

 

 

כתובת ההדמיה:

http://www3.nd.edu/~ysun/Yang/PhysicsAnimation/collection/prismP.swf