התנגשות דו ממדית

התנגשות דו ממדית

תיאור ההדמיה:

ניתוח מפורט של התנגשות בשני ממדים,עם דגש על אופי הווקטורי של התנע.

 

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה – תנע ושימורו

 

שמירה:

אפשר להוריד 

 

 

 

 

 

כתובת ההדמיה:

http://www.kcvs.ca/map/meltp/edit_content/FLASH/momentum/wproblems/2dcollision2.swf