תנועת חלקיק טעון בשדה חשמלי ומגנטי

תנועת חלקיק טעון בשדה חשמלי ומגנטי

תיאור ההדמיה:

המחשה מאוד ברורה של השפעת השילוב של שדה חשמלי ושדה המגנטי על חלקיק טעון בתנועה

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - אנרגיה מכנית ושימורה

 

שמירה:

אפשר להוריד 

 

 

 

כתובת ההדמיה:

http://www.atmosedu.com/PHSC101/Flash/203Mag/AF_2923.html