שדה מגנטי

שדה מגנטי

תיאור ההדמיה:

תיאור שדה מגנטי סביב תיל שדרכו זורם זרם.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

אלקטרומגנטיות - השדה המגנטי

 

שמירה:

אפשר להוריד 

 

 

 

 

כתובת ההדמיה:

http://www4.uwsp.edu/physastr/kmenning/flash/AF_3009.swf