חוקי קפלר

חוקי קפלר

תיאור ההדמיה:

המחשה של שלושת חוקי קפלר.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - כבידה

 

שמירה:

אפשר להוריד 

 

כתובת ההדמיה:

http://www.kcvs.ca/map/meltp/edit_content/FLASH/forces/FGRAV/keplers_laws.swf