מטוטלת

מטוטלת

תיאור ההדמיה:

המחשת המתיחות בחוט בתנועה במעגל אנכי.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - דינמיקה

 

שמירה:

אפשר להוריד 

 

 

 

 

 

 

כתובת ההדמיה:

http://www.kcvs.ca/map/meltp/edit_content/FLASH/forces/FCEN/inward_force_weight.swf