תנועה במדרון

תנועה  במדרון

תיאור ההדמיה:

ניתוח תנועת גוף במדרון , מהביטים קינמטיים ודינמיים, כולל שאלות

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - דינמיקה

 

שמירה:

אפשר להוריד 

 

 

 

 

 

 

כתובת ההדמיה:

http://www.kcvs.ca/map/meltp/edit_content/FLASH/forces/FBD/inclined_plane/block_on_plane3_new.swf