מכונת אטווד

מכונת אטווד

תיאור ההדמיה:

ניתוח את התנועה במכונת אטווד, תוך יישום חוק שני של ניוטון

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - דינמיקה

 

שמירה:

אפשר להוריד 

 

 

 

 

 

כתובת ההדמיה:
http://www.kcvs.ca/map/meltp/edit_content/FLASH/forces/FBD/atwoods_pulley/attwood_pulley.swf