תרשימי כוחות

תרשימי כוחות
תרשימי כוחות

תיאור ההדמיה:

המחשה ואמצעי תרגול טוב מאוד להטמעת שרטוט תרשימי כוחות כל גוף יחיד ועל מערכת גופים

 

אפשר לשנות: פרמטרים שונים

 

קישור לתוכנית הלימודים:
מכניקה  - כוחות

 

דף עבודה:
יש


 

שמירה:
ניתן  את הקובץ לחשב האישי ולפתוח אותו

 

כתובת ההדמיה:

http://physics.bu.edu/~duffy/Ejs/EP_chapter03/FBD_sketch.html