וקטורים ורכיביהם

וקטורים ורכיביהם
וקטורים ורכיביהם

תיאור ההדמיה:

המחשה ואמצעי תרגול טוב מאוד לנושא עבודה עם וקטורים ומרכיביהם

 

אפשר לשנות: פרמטרים שונים

 

קישור לתוכנית הלימודים:
מכניקה  - וקטורים

 

דף עבודה:
יש

שמירה:
ניתן  את הקובץ לחשב האישי ולפתוח אותו

 

כתובת ההדמיה:

http://physics.bu.edu/~duffy/Ejs/EP_chapter01/vector_components_sim1.html