תנועה הרמונית

תנועה הרמונית

תיאור ההדמיה:

הדמיה של תנועת גוף קשור לשני קפיצים שונים .

ניתן לשנות את כל הפרמטרים המשפיעים על תנועת הגוף.


קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - תנועה הרמונית פשוטה


דף עבודה:
אין

 


שמירה:
אין

 


כתובת ההדמיה:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/44365627/lookangEJSworkspace
/export/ejss_model_SHMet/SHMet_Simulation.html