שבירת האור

שבירת האור

תיאור ההדמיה:

סדרת סימולציות (נפתחות בחלון נפרד אחרי שמירה) שמאפשרת חקר שבירת האור ועיקרון פרמה.


קישור לתוכנית הלימודים:

קרינה וחומר – אופטיקה גאומטרית


דף עבודה:
קיים קובץ הנחיות ושאלות באנגלית.

 

 
שמירה:
אפשרית

 


כתובת ההדמיה:

http://www.opensourcephysics.org/document/ServeFile.cfm?ID=9987&DocID=1620&Attachment=1